image

HP LaserJet 4700N

מדפסת לייזר צבעונית אמינה וחסכונית - HEAVY DUTY

מציעה ביצועי הדפסה יוצאים מהכלל בצבע עבור צוותי עבודה עסוקים. עבודה מובנית ברשת , טכנולוגיית צבע מתקדמת ומהימנות יוצאת מן הכלל מספקות יחדיו תמורה נהדרת לעסקים קטנים או לארגונים גדולים

  • רזולוציה 600X600 DPI
  • מחזור הדפסה (חודשי, A4) - עד 100,000 עמודים
  • מהירות הדפסה – 30 עמודים לדקה
  • הדפסת Duplex אוטומטית
Brochure 1   Brochure 2

ניתן להוסיף

הזנת נייר עד 2600 דף.

תכונות

מהירות הדפסה (בצבע ו/או שחור לבן , A4) - עד 30 עמודים לדקה.
איכות הדפסה (צבע, איכות מיטבית) - עד dpi 600 x 600.
מחזור הדפסה (חודשי, A4) - עד 100,000 עמודים.
אפשרויות הדפסה דו-צדדית.
מספר מרבי של מגשי נייר – 6.
הרשת מוכנה - סטנדרט .
הדפסת עמוד ראשון עד 10 שניות.