image

Konica Minolta Bizhub 600/750

מחוללת נפלאות לקבוצות עבודה גדולות!

מאסיבית , חזקה ומהירה.

  • מהירות צילום: 60-75 העתקים בדקה
  • צילום והדפסה דו-צדדי
  • צילום רצוף : 9,999 העתקים בלחיצה אחת
  • צילום על גבי נייר רגיל ,נייר עבה (עד 200 גר′) מעטפות , מדבקות ושקפים
Brochure 1   Brochure 2

ניתן להוסיף

יחידת גימור : שדכן ומגשי יציאה ל 3500 דף.
יחידת גימור הכוללת שידוך בפינה/בצד/באמצע , קיפול ומגש יציאה ל-3250 דף.
יחידת חירור.
יחידת לקיפול Z.
מגש יציאה ל 200 דף.
מגירה נוספת ל- 4000 דף A4 אורך (מגירה צדדית).
מגירה נוספת ל-4000 דף A3 (מגירה צדדית).
יחידת פקס 33,000 kb (לשליחה מהמכונה / מהמחשב).
דיסק קשיח 40GB (לסריקה לתיבות פנימיות)

תכונות

מצלמת על גבי נייר רגיל ,נייר עבה (עד 200 גר′) מעטפות, מדבקות ושקפים.
מהירות צילום: 60-75 העתקים בדקה.
צילום והדפסה דו-צדדי.
מהירות צילום ראשון 3.3 שניות .
מגירה צדדית ל-100 דף עד 200 גר′.
שתי מגירות נייר ל-2500 דףA4 .
שתי מגירות נייר 500 דף כ"א עד לגודל .A3
רזולוציית הדפסה : True 600 x 600 dpi ; 1200 x 600 dpi (emulation).
צילום רצוף : 9,999 העתקים בלחיצה אחת.
זיכרון : 512 MB .
עדשת זום מעולה – 25-400% ברמת דיוק של 0.1%
זיהוי מקור אוטומטית והתאמת זום.