image

Konica Minolta Bizhub 601/751

מהירות, כוח ופרודוקטיביות!

עיצוב מהפכני, ביצועים ללא פשרות

  • מהירות צילום : 60-75 העתקים בדקה
  • צילום והדפסה דו-צדדי
  • צילום רצוף : 9,999 העתקים בלחיצה אחת
  • צילום על גבי נייר רגיל , נייר עבה (עד 200 גר′) מעטפות
  • מדבקות ושקפים
Brochure 1   Brochure 2   Brochure3

ניתן להוסיף

יחידת גימור : שדכן ומגשי יציאה ל- 3500 דפים.
יחידת גימור הכוללת שידוך בפינה/בצד/באמצע, קיפול ומגש יציאה ל- 3250 דף.
יחידת חירור.
יחידת קיפול Z.
מגש יציאה ל 200 דף.
מגירה נוספת ל 4000 דך A4 אורך.
מגירה נוספת ל- 4000 דך A3.
יחידת פקס 33000 kb.
דיסק קשיח 40GB.

תכונות

מצלמת על גבי נייר רגיל , נייר עבה (עד 200 גר′) מעטפות, מדבקות ושקפים.
מהירות צילום: 60-75 העתקים בדקה.
צילום והדפסה דו-צדדי.
מהירות צילום ראשון 3.3 שניות .
מגירה צדדית ל-100 דף עד 200 גר′.
שתי מגירות נייר ל-2500 דף A4 .
שתי מגירות נייר 500 דף כ"א עד לגודל A3 .
רזולוציית הדפסה : 1,200 dpi equivalent x 600 dpi.
צילום רצוף: 9,999 העתקים בלחיצה אחת.
זיכרון: 512 MB .
עדשת זום מעולה – 25-400% (ברמת דיוק של 0.1%).
זיהוי מקור אוטומטית והתאמת זום.